BROJ TELEFONA CENTRA ZA RESPIRATORNE INFEKCIJE – Ambulanta za prihvatanje pacijenata koji su febrilni i imaju respiratorne tegobe –

021 872 888

064 6419852

064 6419853

064 6419854

Direktan broj telefona hitne medicinske pomoći –

021 2970 124

SAVETOVALIŠTE ZA DIJABETIČARE –                              radnim danom od 10 do 13 h

061 2855 484