ЦЕНОВНИК

ЦЕНЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА, НА ЗАХТЕВ ГРАЂАНА И ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ЗДРАВСТВЕНИМ ОСИГУРАЊЕМ

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.08.2014. године

 

I      ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Ред.

број

 

НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена

услуге

01 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

550,оо

02 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД У САВЕТОВАЛИШТУ

600,оо

03 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД У СТАНУ

800,оо

04 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕД

1.000,оо

05 УТВРЂИВАЊЕ УЗОРКА СМРТИ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

900,оо

06 ОБРАДА ПОВРШИНСКЕ РАНЕ

140,оо

07 ОБРАДА РАНЕ СА УШИВАЊЕМ

320,оо

08 ДАВАЊЕ ИНЕКЦИЈЕ (без цене лекара) СУПКУТАНЕ, ИНТРАМУСКУЛАРНЕ

100,оо

09 ДАВАЊЕ ИНТЕРВЕНСКЕ ИНЕКЦИЈЕ

200,оо

10 ФРАКЦ. ДАВАЊЕ СЕРУМА ИЛИ ДРУГОГ ЛЕКА

400,оо

11 ПРЕВИЈАЊЕ

250,оо

12 ВАЂЕЊЕ КОНАЦА

220,оо

13 ДАВАЊЕ ИНФУЗИЈЕ

550,оо

14 ИСПИРАЊЕ ЦЕРУМЕНА

220,оо

15 СТАВЉАЊЕ ИЛИ ВАЂЕЊЕ СПИРАЛЕ

500,оо

16 ЦИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД НА ПАПАНИКОЛАУ

400,оо

17 КОЛПОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД

400,оо

18 ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ ИЗ НЕМЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА

8.000,оо

19 ПРЕГЛЕД ВАГИНАЛНОГ СЕКРЕТА НА СТЕПЕН ЧИСТОЋЕ

300,оо

20 ЛОКАЛНА АПЛИКАЦИЈА ЛЕКА

200,оо

 

21

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СПЕЦИЈАЛИСТЕ

(завршни преглед код периодичних прегледа)

1.000,оо

22 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СА ИЗДАВАЊЕМ ЛЕКАРСКОГ УВЕРЕЊА ЗА УПИС УЧЕНИКА

– у средњу школу за ученика који има

здравствени картон у Дому здравља

600,оо

– у средњу школу за ученике који немају

здравствени картон у Дому здравља

 

800,оо

– у вишу школу и факултет

800,оо

– за смештај у ђачки (студенски) дом

800,оо

– за одлазак на ђачку еcкурзију

100,оо

23 ПРЕТХОДНИ ПРЕГЛЕД ПРЕ ЗАПОСЛЕЊА

1.800,оо

24 КРАТКА ПОСЕТА ЛЕКАРУ

200,00

25 САНИТАРНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

(у сарадњи са Хигијенским заводом)

 

2.060,00

26 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКОГ

УВЕРЕЊА ЗА  РАЗЛИЧИТЕ ПОТРЕБЕ

(решавање станб.питања, добијање телефона,за остварење права на бањско-климатки термин, смештај у дом, добијање хуманитарне помоћи, за одлазак у иностранство и слично)

400,oo

27 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОБРАДА ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРИМАЊА ЗА ТУЂУ НЕГУ И ПОМОЋ  И ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СА ИЗДАВЊЕМ УВЕРЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ СУДА

800,oo

28 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СТРАНОГ ДРЖАВЉАНА

(који није обухваћен међународним споразумом)

 

1.000,оо

29 ПОСЕТА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ И ОДГОВАРАЈУЋЕ УСЛУГЕ У ПОРОДИЦИ

300,оо

30 ПОСЕТА БАБИЊАРИ И НОВОРОЂЕНЧЕТУ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

800,оо

31 САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ ДО ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У НОВОМ САДУ КАДА ПРЕВОЗ НИЈЕ ХИТАН ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ОПРАВДАН ОДНОСНО МЕДИЦИНСКИ НЕОПХОДАН

500,оо

32 САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ ОБОЛЕЛОГ

(повређеног до друге здравствене установе)

–          са медицинском пратњом 50% од цене бензина по пређеном километру

–          без медицинске пратње 30% од цене бензина  по пређеном километру
33 УПОТРЕБА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ПО САТУ

 

400,оо

34 ОБАВЉАЊЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

(подразумева се и кућна посета кад случај није хитан)

800,оо

35 ДАВАЊЕ ИНТРААРТИКУЛАРНЕ ИНЕКЦИЈЕ

300,оо

36 ПРЕВОЗ САНИТЕТОМ БЕЗ МЕДИЦИНСКЕ ПРАТЊЕ НА ИНВАЛИДСКУ КОМИСИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ТУЂУ НЕГУ И ПОМОЋ

 

–  Беочин, Беочин село, Раковац, Нови Сад и назад

 

 

 

1.500,оо

–  Черевић, Бразилија, Шакотинац, Баноштор, Нови Сад и назад

2.000,оо

–   Сусек,  Луг, Нови Сад и назад

2.500,оо

II     ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОНСУЛТАТИВНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДИЈАГНОСТИКЕ

Ред.

број

 

НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена

услуге

01 СТАНДАРДНИ УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД

– горњег абдомена са бубрезима или

 

1.000,оо

 –  уротракта (бубрези, мок.бешика, простата са резидуалним урином)

1.000,оо

02 УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ГИНЕКОЛОШКИ

1.000,оо

03 – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕД

(спољни сарадници) НЕУРОПСИХОЛОГА и ОФТАЛМОЛОГА

 

1.000,оо

– СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕД

ЛЕКАРА У ДОПУНСКОМ РАДУ (спец. физијатар)

 

500,оо

04 ЕКГ СТАНДАРДНИ

400,оо

05 ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА ЕРИТРОЦИТА

40,oo

06 ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ХЕМОГЛОБИНА

40,oo

07 ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА ЛЕУКОЦИТА

40,oo

08 ОДРЕЂИВАЊЕ ЛЕУКОЦИТНЕ ФОРМУЛЕ

60,oo

09 ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА ТРОМБОЦИТА

50,oo

10 ОДРЕЂИВАЊЕ ХЕМАТОКРИТА

50,oo

11 ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ СЕДИМЕНТАЦИЈЕ за 1 и 2 сата

100,oo

12 ВРЕМЕ КРВАРЕЊА

70,oo

13 ПРОТРОМБИНСКО ВРЕМЕ (ПТ)

200,oo

14 ГЛУКОЗА У КРВИ

100,oo

15 УРЕЈА

110,oo

16 КРЕАТИНИН

110,oo

17 а-ПТТ

200,оо

18 МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ

110,oo

19 БИЛИРУБИН УКУПНИ

110,oo

20 ХОЛЕСТЕРОЛ

110,oo

21 ТРИГЛИЦЕРИДИ

110,oo

22 ТРАНСАМИНАЗЕ

– АЛТ

 

140,oo

– АСТ

140,оo

23 ЛИПИДНИ СТАТУС

300,00

24 ПРЕГЛЕД УРИНА (шум и ацетони)

100,oo

25 ПРЕГЛЕД УРИНА КОМПЛЕТНИ (седимент и протеини)

160,oo

26 ВАГИНАЛНИ СЕКРЕТ

260,оо

27 – ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

– УЗИМАЊЕ УЗОРАКА КРВИ У КУЋНИМ УСЛОВИМА ЗА АНАЛИЗЕ КОЈЕ СЕ РАДЕ У ДРУГИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

 

 

260,оо

28 НЕОБАВЕЗНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ (Тифус, паратифус)

ТЕ-АЦ ХБЦ-АГ, грип и слично

 

440,оо

29 ЛЕЧЕЊЕ АКУТНОГ ПИЈАНСТВА

1.330,оо

30 УЗИМАЊЕ УЗОРАКА КРВИ РАДИ ОДРЕЂИВАЊА АЛКОХОЛА НА ЗАХТЕВ ОСИГУРАНИКА ИЛИ  СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА МУП-а  

460,оо

31 РЕНТГЕНСКИ СНИМАК ДЕЛА ТЕЛА СА ОПИСОМ

600,оо

32 РЕНТГЕНСКИ СНИМАК ДЕЛА ТЕЛА  БЕЗ ОПИСA

360,оо

33 СПИРОМЕТРИЈА

310,оо

34 РЕНТГЕНСКИ СНИМАК ГАСТРОДУОДЕНУМА

2.000,оо

35 ПАСАЖА ЈЕДЊАКА

1.200,оо

II-1       ВАНСТАНДАРДНЕ УСЛУГЕ

Ред.

број

 

НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена    услуге
01 ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА крвних судова врата – артерије

1.100,оо

02 ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА крвних судова врата – вене

1.100,оо

03 ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА крвних судова доњих екстремитета- вене

1.200,оо

04 ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА крвних судова доњих екстремитета артерије

1.200,оо

05 ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА крвних судова бубрега

2.000,оо

06 ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА крвних судова скротума

2.000,оо

07 ДОПЛЕР СОНОГРАФИЈА крвних судова јетре и портног венског система

2.000,oo

08 УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД дојке

1.600,oo

09 УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД штитне жлезде

1.600,oo

10 УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД остеомускуларног система по сегментима

1.600,oo

11 ХОЛТЕР МОРИТОРИНГ ЕКГ-а СА ОПИСОМ СПЕЦИЈАЛИСТЕ

2.000,оо

12 УЛТРАЗВУК СРЦА

2.000,оо

III         ЦЕНЕ СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА (са применом од 01.08.2014. године)

 Ред.

број

 

НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена

услуге

01 СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

300,оо

02 СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД – поновни

150,оо

03 СИСТЕМАТСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

400,оо

04 ЦИЉАНИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД (ФОКУС)

600,оо

05 ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ СА МИШЉЕЊЕМ

400,оо

06 УКЛАЊАЊЕ НАСЛАГА ПО ВИЛИЦИ И ПОЛИРАЊЕ ЗУБА

600,оо

07 ЗАЛИВАЊЕ ФИСУРА ПО ЗУБУ

330,оо

08 ПРВА ПОМОЋ КОД ДЕНТАЛГИЈА

330,оо

09 ТЕРАПИЈА ДУБОКОГ КАРИЈЕСА БЕЗ ИСПУНЕ

550,оо

10 ИСПУНИ ОД ГЈ ЦЕМЕНТА

450,оо

11 АМАЛГАМСКА ПЛОМБА на  I површини

700,оо

12 АМАЛГАМСКА ПЛОМБА  на II површине

800,оо

13 АМАЛГАМСКА ПЛОМБА на III површине

900,оо

14 НАДОГРАДЊА ФРАКТУРИРАНОГ ЗУБА

1.100,оо

15 ВИТАЛНА АМПУТАЦИЈА

650,оо

16 ВИТ. АМПУТАЦ. КОД ФРАКТУРЕ ЗУБА СА ОТВ.ПУЛПОМ

800,оо

17 МОРТАЛНА АМПУТАЦИЈА ПУЛПЕ МЛЕЧНИХ ЗУБА

650,оо

18 КОМПОЗИТНИ ИСПУН НА ПРЕДЊИМ ЗУБИМА

900,оо

19 КОМОЗИТНИ ИСПУН НА БОЧНИМ ЗУБИМА

1.100,оо

20 НАДОГРАДЊА ОД ЕСТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1.200,оо

21 ЕНДОНТСКА ТЕРАП. НЕИНФИЦИР. ПУЛПЕ ПО КАНАЛУ

700,оо

22 ЕНДОНТСКА ТЕРАП. ИНФИЦИР. ПУЛПЕ ПО КАНАЛУ

880,оо

23 ЕНДОНТСКА ТЕРАП. АБРАДИРАНИХ ЗУБА ПО КАНАЛУ

660,оо

24 ВАЂЕЊЕ СТРАНОГ ТЕЛА ИЗ КАНАЛА КОРЕНА

1.350,оо

25 РЕТРЕТМАН КАНАЛА КОРЕНА ПО КАНАЛУ

  900,оо

26 ЛИВЕНИ МЕТАЛНИ ИСПУН

1.600,оо

27 УКЛАЊАЊЕ КРУНИЦЕ

350,оо

28 ЦЕМЕНТИРАЊЕ СТАРЕ КРУНИЦЕ

350,оо

29 ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА ОД АКРИЛАТА

8.000,оо

30 ТОТАЛНА ПРОТЕЗА ОД АКРИЛАТА

10.000,оо

31 ПАРЦИЈАЛНА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА СА АТЕЧМЕНИМА

18.000,оо

32 ТОТАЛНА ПРОТЕЗА СА МЕТАЛНОМ БАЗОМ

17.000,оо

33 ПАРЦИЈАЛНА СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА (КЛАСИЧНА)

17.000,оо

34 ИМЕДИЈАТНА ТОТАЛНА ПРОТЕЗА

7.000,оо

35 РЕПАРАТУРА ПРОТЕЗЕ (ПРЕЛОМ ПЛОЧЕ)

850,оо

36 РЕПАРАТУРА ПРОТЕЗЕ ДОДАТАК ЗУБА

800,оо

37 РЕПАРАТУРА ПРОТЕЗЕ ДОДАТАК КУКИЦЕ

800,оо

38 ЛЕПЉЕЊЕ ИСПАЛОГ ЗУБА У ПРОТЕЗИ

350,оо

39 ПОДЛАГАЊЕ ПРОТЕЗЕ ИНДИРЕКТНО

2.500,оо

40 ЛИВЕНА НАДОГРАДЊА ОД ЛЕГУРЕ СРЕБРО-ПАЛАДОР

1.300,оо

41 ЛИВЕНА КРУНИЦА

2.500,оо

42 МЕТАЛНА КЕРАМИЧКА КРУНИЦА

5.500,оо

43 РЕПАРАТУРА ФАСЕТЕ

600,оо

44 СЕЛЕКТИВНО БРУШЕЊЕ ЗУБА ПО ЗУБУ

150,оо

45 НАДОГРАДЊА СА ФАБРИЧКИМ КОЧИЋЕМ

1.100,оо

46 ТЕЛЕСКОП КРУНИЦА (УНУТРАШЊА)

4.000,оо

47 УКЛАЊАЊЕ СУПРАГИНГИВАЛНОГ КАМЕНЦА ПО ВИЛИЦИ

600,оо

48 ОБРАДА ПАРОДОНТАЛНОГ ЏЕПА ПО ЗУБУ

300,оо

49 ДРЕНАЖА ПАРОДОНТАЛНОГ АПСЦЕСА

300,оо

50 ЛЕЧЕЊЕ АЛВЕОЛИТА

400,оо

51 ИНТРАОРАЛНА ИНЦИЗИЈА АПСЦЕСА

1.500,оо

52 ЗАУСТАВЉАЊЕ КРВАРЕЊА

800,оо

53 ВАЂЕЊЕ ЗУБА

600,оо

54 КОМПЛИКОВАНО ВАЂЕЊЕ ЗУБА

1.000,оо

55 УКЛАЊАЊЕ КОНАЦА

500,оо

56 ПОВРШИНСКА  ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЈА

100,оо

57 ИНФИЛТРАЦИОНА АНЕСТЕЗИЈА

200,оо

58 ХИРУШКО ВАЂЕЊЕ ИМПАКТИРАНОГ УМЊАКА

3.000,оо

59 ХИРУШКО ВАЂЕЊЕ ИМПАКТИРАНОГ ОЧЊАКА

3.500,оо

60 РЕСЕКЦИЈА ЈЕДНОКОРЕНОГ ЗУБА

3.500,оо

61 РЕСЕКЦИЈА ДВОКОРЕНОГ ЗУБА

4.000,оо

62  РТГ СНИМАЊЕ ЗУБА (по снимку)

300,оо

63 ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА (1 зуб)

2.000,оо

V     ЦЕНОВНИК УСЛУГА МЕДИЦИНЕ РАДА

Ред.

број

 

НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена

услуге

01 ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКОГ УВЕРЕЊА

(За заснивање радног односа)

 

1.800,оо

02 САНИТАРНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

(у сарадњи са Хигијенским заводом)

     2.060,оо

03 ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКОГ УВЕРЕЊА

(код малолетника за ступање у брак)

 

1.820,оо

04 ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКОГ УВЕРЕЊА

(за смештај у дом –старатељство)

 

1,820,оо

05 ОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ПО ЗАХТЕВУ

ПОЈЕДИНЦА (за стамбену комисију)

 

1.330,оо

06 ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЛЕКАРА ЗА СЛАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИ ОПОРАВАК НА ЗАХТЕВ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

1.060,оо

07 ПРЕИСПИТИВАЊЕ БОЛОВАЊА НА ЗАХТЕВ

ПРЕДУЗЕЋА – КОМПЛЕТНА ОБРАДА ЗА И.К.

 

3.030,оо

08 ПРЕТХОДНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА

НА РИЗИЧНИМ РАДНИМ МЕСТИМА

– бука

 

 

2.300,оо

– вибрације

2.180,оо

– висока или ниска температура

2.180,оо

– прашина

2.300,оо

– тежак физички рад

2.300,оо

– рад на висини

3.150,оо

– унутрашњи саобраћај

2.300,оо

– портир, чувар и ватрогасац

3.150,оо

VI         ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА СИСТЕМАТСКЕ ПРЕГЛЕДЕ СПОРТИСТА

Ред.

број

 

НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена

услуге

01 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 12. ПРАВИЛНИКА О ПРЕГЛЕДУ СПОРТИСТА, ЦЕНА УСЛУГЕ ОБУХВАТА:

(утврђивање опште здравствене способности спортиста)

800,оо

– лабораторијске претраге (ККС, урин и ШУК)

350,оо

– антрометрија

50,оо

– стандардни ЕКГ

100,оо

– преглед лекара по Правилнику

300,оо