О НАМА

Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин је здравствена установа која се налази у Општини Беочин, и обавља делатност примарне здравствене заштите.

Примарна здравствена заштита је први и најчешћи облик контакта становништва са здравственом службом. То је она заштита која се пружа на месту где људи живе и раде, а подразумева свеобухватну бригу за здравље, спровођење превентивних и куративних мера, здравствено васпитање, као и сарадњу са свим организацијама и установама које могу допринети бољем здрављу становништва.

У ужем смислу, примарна здравствена заштита обједињује делатност опште, породичне медицине, хитне медицинске помоћи и кућног лечења, здравствену заштиту деце, жена и поливалентну патронажу, стоматолошку здравствену заштиту, лабораторијску дијагностику, специјалистичко-консултативне делатости и апотеку.

Поред зграде у Беочину на централној локацији, Дому здравља припада још седам теренских амбуланти у Беочину и у околним селима.