РУКОВОДСТВО

Руководство Дома здравља

Директор:
др Масоуд Момени Седехи, доктор стоматологије

Помоћник директора за медицинска питања:
др Вера Радосављевић, спец. опште медицине

Помоћник директора за правне и економске послове:
Илија Кнежевић, дипл. правник

Начелник опште медицине:
др Нивес Јанковић – Џакула, лекар опште медицине

Начелник ургентне медицине:
др Никола Савић, лекар опште медицине

Начелник службе за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом:
др Рајка Свирчевић, спец. педијатрије

Начелник специјалистичко-консултативне и дијагностичне службе:
др Силвија Радовановић Угарак, спец. радиологије

Начелник стоматолошке службе:
др Масоуд Момени Седехи, доктор стоматологије

Главна сестра:
Миња Чоловић, мед. сестра – техничар

Шеф рачуноводства:
Боја Лечић, економиста

 

Органи Дома здравља

Управни одбор:
• председник: Миладин Божић;
• чланови: Станка Лукић, Дејан Јакоповић, др Биљана Петровић и Миња Чоловић.

Надзорни одбор:
• председник: Радивоје Јовичић;
• чланови: Инес Рекер и др Никола Савић.