ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада у Дому здравља се функционалном принципу, а у складу са Правилником о условима и начину унутрашње организације здравствених установа (Сл. Гласник РС бр. 43/2006) и Статута Дома здравља образују следеће организационе јединице (службе): 

служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом:

 • одељење за здравствену заштиту деце; 
 • одељење за здравствену заштиту жена; 
 • одељење за поливалентну патронажу;

служба опште медицине, са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем:

 • одељење опште медицине са кућним лечењем; 
 • одељење хитне медицинске помоћи; 

служба стоматолошке здравствене заштите:

 • две Амбуланте опште стоматологије у Беочину; 
 • зубна техника у Беочину; 
 • амбуланта дечије стоматологије у Основној школи „Јован Грчић – Миленко“ Беочин; 
 • амбуланте Стоматолошке заштите Черевић и Сусек; 

служба за лабораторијску дијагностику

служба за физикалну медицину и рехабилитацију и специјалистичко консултативну делатност:

 • одељење физикалне медицине и рехабилитације; 
 • одељење радиолошке дијагностике; 
 • одељење пнеумофтизиолошке заштите; 
 • одељење интерне медицине; 

служба за фармацеутску здравствену делатност – Апотека

служба за правне, економске, финансијске, техничке и друге послове

 • одељење за правне и економско финансијске послове; 
 • одељење за послове транспорта, техничког одржавања и одржавања хигијенe.