ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈНМВ 3/2017 – НАБАВКА ДЕРИВАТА НАФТЕ

Odluka о pokretranju postupka javne nabavke – нафта и деривати 3-2017

Позив за подношење понуда 3-17

Konkursna dokumentacija- JNMV 3-17

Odluka o dodeli Ugovora 3-2017

 

ЈНМВ 2/2017 – САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

ODLUKA O POKRETANJU JNMV 2-2017 SANITETSKO VOZILO 

Poziv za podnošenje ponude 2-2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA- SANITETSKO VOZILO

Odluka o dodeli Ugovora 2-2017

 

ЈНМВ 1/2017 – МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

22.02.2017. године

Одлука о покретању – ЈНМВ бр. 1/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Odluka o dodeli ugovora za sanitetski materijal-2017

 

__________________________________________________________________________

ЈНМВ 1/2015 – ампуле

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli Ugovora- ampule set B

ЈНМВ 2/2015 – санит. потрошни

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora za sanitetski materijal

ЈНМВ 4/2015 – ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

Позив за подношење понуда 2015-4

Конкурсна документација 2015- путнички аутомобил

Odluka o dodeli Ugovora 4-2015

ЈНМВ 3/2015 – СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда 2015

Конкурсна документација 2015-стоматолошки

Odluka o dodeli ugovora 3-2015

ЈНМВ 5/2015 – МЕДИЦИНСКА ПОМАГАЛА

Позив за подношење понуда 2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora za medicinska pomagala

ЈНМВ 6/2015 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда 6-2015-канцеларијски материјал

Konkursna dokumentacija 6-15-kancelarijski

Odluka o dodeli ugovora za kancelarijiski materijal 6-15

ЈНМВ 7/2015 – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА

Позив за подношење понуда 7-2015

Konkursna dokumentacija- JNMV 7-15

Odluka o dodeli Ugovora 7-2015

ЈНМВ 8/2015 – НАБАВКА АУТОКЛАВА

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JNMV 8-2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8-2015

Odluka o dodeli Ugovora 8-2015

ЈНМВ 1/2016 – НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

Poziv za podnošenje ponude 1-2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA- SANITETSKI

Odluka o dodeli ugovora za sanitetski materijal-2016

ЈНМВ 2/2016- НАБАВКА НАФТЕ И ДЕРИВАТА

Позив за подношење понуда 2-2016

Konkursna dokumentacija- JNMV 2-16

Odluka o dodeli Ugovora 2-2016

ЈНМВ 3/2016- НАБАВКА МЕДИЦИНСКО- ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА

Позив за подношење понуда 2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-2016

Odluka o dodeli ugovora za medicinska pomagala-2016