Служба за физикалну медицину и рехабилитацију и специјалистичко консултативну делатност

Одељење интерне медицине

Не ретко, у литератури се интерна медицина назива „краљицом медицине”. Овакав назив произилази из чињенице да се интерна медицина бави дијагностиком и лечењем свих унутрашњих органа.

У оквиру интерне медицине постоје следеће научне дисциплине из којих проистичу истоимене гране интерне медицине: кардиологија, пулмологија, гастоентерологија и хепатологија, нефрологија, имунологија, ендокринологија и хематологија.

Сходно наведеном произилази да приступ интернисте пацијенту мора бити мултидисциплинаран.

Лекар специјалиста интерне медицине у оквиру Дома здравља заузима општи приступ свим болестима унутрашњих органа:

  • дијагностичке процедуре које спроводи специјалиста интерне медицине су неинвазивног карактера (свакодневно очитавање ЕКГ-а, холтера крвног притиска, холтера ЕКГ-а, пулс оксиметрија, размази периферне крви); 
  • тумачење субспецијалних налаза (ехокардиографије, ергометрије, стрессехокардиографије, перфузионе сцихтиграфије срца и плућа, УЗ, ЦТ и ММР прегледа унутрашњих органа, езофагогастродуодехоскопије, колоноскопије, бронхоскопије); 
  • преоперативна припрема болесника; 
  • предклиничка обрада пацијената за инвалидску пензију, обрада за туђу негу и помоћ, припрема пацијената за рехабилитацију, обрада старијих пацијената за смештај у геријатријске домове; 
  • кооперација са саветовалиштем за дијабетичаре (превођење пацијената на инсулинску терапију, откривање и лечење компликација дијабетес мелитуса).

Овакав делокруг рада специјалисте интерне медицине заснива се на основном постулату у дијагностици и лечењу који гласи „Лечити целог човека, а не само орган”. 

Одељење физикалне медицине и рехабилитације

 

Одељење радиолошке дијагностике

 

Одељење пнеумофтизиолошке заштите