МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Шифра

Назив опреме

Количина

0101001 Основни дијагностички рентгенграфски систем, стационарни, аналогни

1

0108001 Систем за ултразвук, за општу употребу

1

0108005 Систем за ултразвук, за гинеколошку употребу

1

0502003 Дефибрилатор, екстерни, ручни

5

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

10

0502008 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални, високорезолутивни (signal averaging)

1

0502009 Систем за мониторинг физиолошких функција (ЕКГ, ТА, пулс, темп., O2, CO2)

1

0503003 Спирометар, дијагностички

2

0800002 Теренско возило – хитна помоћ

1

0800005 Апарат за плућну реанимацију, аутоматски, пнеуматски

1

0900001 Столица стоматолошка, електрична

5

1001001 Анализатор биохемијски вишеканални (различит број анализа/сат)

2

1001002 Анализатор хематолошки, аутоматски

1

0606008 Сто акушерски, електрични погон

1

0104005 Дентални рентгенски систем, стационарни, инраорални, аналогни

1

Списак медицинске опреме од јавног значаја