КАЛЕНДАР ВАКЦИНАЦИЈЕ

Узраст

Вакцина

BCG HB DTP OPV MMR Hib DT dT TT
Одмах по рођењу, у 1. месецу В 1. доза+
*HBIG
са навршених месец дана 2. доза
са навршена 2 месеца 1. доза 1. доза 1. доза
са навршена 3.5 месеца 2. доза 2. доза 2. доза
до 6 месеци живота 3. доза 3. доза 3. доза 3. доза
са 12 до 15 месеци В
са 17 до 24 месеци Р1 Р1
са 7 година пре уписа у  I разред ОШ Р2 Р Р2
са 12 година три дозе

**(0,1,6)

са 14 година Р3 Р3
након 30. године Р4
након 40. године Р5
након 50. године Р6
након 60. године Р7

 

Легенда

* Имуниглобулим против хепатитиса (HBIG) се даје новорођенчади HbsAg + мајки.
** Уколико није раније примљена даје се у 12. години три дозе (нулти месец, после месец дана и после 6 месеци).
В Вакцинација.
Р Ревакцинација (прва, друга, трећа доза вакцине по редоследу давања вакцине).
DTP Вакцина против дифтерије тетануса и великог кашља која садржи токсоиде дифтерије и тетануса и инактивисану корпускулу Bordetella pertusis.  Даје се до навршених пет година живота.
DTaP Вакцина против дифтерије тетануса и великог кашља која садржи токсоиде дифтерије и тетануса и ацелуларну pertusis. Даје се до навршених пет година живота.
DT Вакцина против дифтерије и тетануса која садржи токсоиде дифтерије и тетануса. Даје се до навршених 7 година живота.
dT Вакцина против дифтерије и тетануса за одрасле која садржи токсоиде дифтерије и татануса. Редовно се даје од навршених 7 година живота до навршених 14 година живота.
TT Вакцина против татунаса која садржи токсоиде тетануса. Вакцина избора након навршених 14 година живота. Може се давати и млађим особама уколико нема претходно наведених вакцина.
OPV Жива орална тритипна полио вакцина против дечије парализе која садржи сва три типа жива ослабљена полиовируса. Даје се здравој деци од рођења до 14 година. Вакцина избора до навршених 12 месеци живота.
IPV Инактивисана полио вакцина против дечије парализе. Даје се у случају имунодефицијенције и као прва доза за започињање вакцинације деце са навршених 12 месеци живота.
MMR Вакцина против малих богиња, заушака и црвенке – рубеоле која садржи живе али ослабљене вирусе малих богиња, заушака и црвенке. Редовно се даје од навршених 12 месеци до навршених 14 година живота.
HB Вакцина против хепатитиса В добијена генетским инжењерингом, садржи HbsAg. Прва доза се даје у породилишту, друга за месец дана, а трећа 6 месеци након прве дозе. HBIG се даје код акцидента са инфективним материјалом и код новорођенчади HbsAg позитивних мајки, по препоруци у првих 12 сати, у дози коју прописује произвођач (као и 4. доза вакцине у складу са Правилником).
Hib Коњугована вакцина против обољења изазваних хемофилусом инфлуенце типа В.
 

Вакцине се дају искључиво у Домовима здравља након провере здравственог стања и постојања привремених или трајних контраиндикација за давање вакцине.

 

Напомена:

Постоје вакцине које се дају по:·

– клиничкој индикацији (хепатитис B, пнеумокок, менингокок) и·

– експозицији (хепатитс B и беснило).