Adresa Ul. Miloša Crnjanskog bb, 21300 Beočin
Tel. 021/2973-134

Radno vreme

ponedeljak – petak07 – 15 h

Lekarski tim

Izabrani lekar – specijalista dečije i preventivne stomatologijedr Anamarija Štrbac
stomatološka sestraBosiljka Ljubanović