Naziv zdravstvene ustanove:

Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“

Adresa:

Svetosavska 8B
21300 Beočin

Šifra delatnosti:

8621

Matični broj:

08071411

PIB:

101235906

Tekući račun kod Uprave za trezor:

840-337661-19

E-mail:

dzbeocin.office@gmail.com
dzbeocin.direktor@gmail.com
dzbeocin.finansije@gmail.com
dzbeocin.pravnik@gmail.com
dzbeocin.laboratorija@gmail.com

glavnasestra.dzbeocin@gmail.com
aop.dzbeocin@gmail.com