Naziv zdravstvene ustanove: Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“

Ulica: Svetosavska bb, 21300 Beočin

Šifra delatnosti: 8621

Mtični broj: 08071411

PIB: 101235906

Tekući račun kod Uprave za trezor: 840-337661-19

Tel.: 021/870-055

Fax: 021/870-052

e-mail: dzbeocin@gmail.com