Oglas

Otvoren konkurs za radno mesto
doktor specijalista ginekologije i akušerstva
na određeno vreme, do povratka lekara sa specijalizacije.

Uslovi:
– završen medicinski fakultet – VII/1 stepen stručne spreme i
specijalizacija iz ginekologije i akušerstva;
– položen stručni ispit;
– rad na računaru /office paket/;
– 3 godine i 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u 
Publikaciji “Poslovi”.

Uz prijavu se podnosi kratka biografija i dokazi o ispunjenosti uslova
za obavljanje posla doktora specijaliste ginekologije i akušerstva.

Prijave na oglas mogu se podneti lično Službi za pravne i ekonomske
poslove u Domu zdravlja svakog radnog dana od 7 – 14 h
ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom “Za oglas”.

Oglas je objavljen i na web sajtu Ministarstva zdravlja.