Dom zdravlja bogatiji je za još jedan novi dijagnostički ultrazvučni kolor dopler aparat za potrebe Službe za zdravstvenu zaštitu žena.

“Sredstva za nabavku ovog najsavremenijeg aparata obezbedila je Pokrajinska vlada na čelu sa gospodinom Igorom Mirovićem i Pokrajinski srkretarijat za zdravstvo na čelu sa prof. Zoranom Gojkovićem. Odobrena sredstva nisu ostala prazno slovo na papiru nego su realizovana u najkraćem mogućem roku. U toku je nabavka i novog Digitalnog radiografskog aparata. Ulaganje  u zdravstvo, koje je decenijama bilo zapostavljeno, se nastavlja zahvaljujući republičkom i pokrajinskom rukovodstvu, a sve u korist i za dobrobit građana naše opštine.” – v. d. direktora, dr Vera Radosavljević