Ambulanta Sviloš

“Posle dužeg vremena u renoviranoj ambulanti u Svilošu počinje da radi lekar. U ambulanti je izvršena zamena sanitarija, sve je okrečeno i stvoreni su higijenski uslovi za rad. Ove radove izvela je prethodna lokalna samouprava još u junu ove godine. Sada, zahvaljujući članici veća za zdravstvo Opštine Beočin, sređena je okolina ambulante, pribavljeni su komjuter i štampač, koje do sada ambulanta nije imala, pa će pacijenti, u svom selu, moći da dobiju uput za druge specijaliste i moći će da se zakažu za preglede. Lekar i sestra će sada lakše pružati usluge pacijentima. Ambulanta će za sada raditi jednom nedeljno – svake srede od 8 do 13 h. dok nam epidemiloška situacija ne naloži da menjamo sistem rada. Još je ostalo da rešimo zagrevanje čekaonice jer dolaze hladniji dani, ali i to će biti rešeno do sledeće posete lekara u Svilošu”, v. d. direktora – dr Vera Radosavljević.