Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ je zdravstvena ustanova koja se nalazi u Opštini Beočin i obavlja delatnost primarne zdravstvene zaštite.

Primarna zdravstvena zaštita je prvi i najčešći oblik kontakta stanovništva sa zdravstvenom službom. To je ona zaštita koja se pruža na mestu gde ljudi žive i rade, a podrazumeva sveobuhvatnu brigu za zdravlje, sprovođenje preventivnih i kurativnih mera, zdravstveno vaspitanje, kao i saradnju sa svim organizacijama i ustanovama koje mogu doprineti boljem zdravlju stanovništva.

U užem smislu, primarna zdravstvena zaštita objedinjuje delatnost opšte, porodične medicine, hitne medicinske pomoći i kućnog lečenja, zdravstvenu zaštitu dece, žena i polivalentnu patronažu, stomatološku zdravstvenu zaštitu, laboratorijsku dijagnostiku i specijalističko-konsultativne delatnosti.

Pored zgrade u Beočinu na centralnoj lokaciji, Domu zdravlja pripada još sedam terenskih ambulanti u Beočinu i u okolnim selima.