Ukoliko pozovete Dom zdravlja na broj telefona 021/870-055, javiće Vam se automatska sekretarica. Potrebno je samo da ukucate broj lokala kako biste dobili željenu službu:

118 – opšta medicina                                    113 – centralni magacin

217 – pedijatrija                                              103 – pravnik

109 – ginekologija                                         105 – blagajna

124 – laboratorija                                           107 – šef računovodstva

122 – stomatologija                                       106 – administrator IS

119 – interna medicina                                  0 – sekretarica

121 – pneumoftiziologija

221 – radiologija

114 – patronaža

  • Zakazivanje kod izabranog lekara – 021/870-999
  • Služba hitne medicinske pomoći – 021/2970-124
  • Služba pedijatrije – 064/6419857