Dom zdravlja zanovio medicinsku opremu i vozni park…

27.04.2022. godine

“Unazad dve godine, Dom zdravlja Beočin, zahvaljujući državi tj. Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i vladi AP Vojvodine, zanovio je takoreći celokupnu medicinsku opremu i vozni park.

Od Vlade Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo dobijeno je sanitetsko vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu, a sada smo od Ministarstva zdravlja dobili vozilo za potrebe službe hitne medicinske pomoći opremljeno sa najsavremenijom opremom za zbrinjavanje hitnih stanja.

Konkursom u ovoj godini, Sekretarijat za zdravstvo pokrajine dodelio je sredstva za nabavku putničkog vozila za potrebe kućnog lečenja i aparat za fizikalnu terapiju u službi fizikalne medicine, koje će biti isporučeno u najskorije vreme.

U 2020. godini, kada je epidemija harala našom zemljom, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Vlada Vojvodine izdvojili su sredstva i nabavili novi digitalni RTG aparat, UZ aparat za potrebe ginekološke službe, a sledeće godine dobijen je i najnoviji kolposkop za rano otkrivanje karcinoma grlića materice. Od Pokrajinske vlade dobili smo i donaciju – defibrilator i pokretni EKG aparat za potrebe hitne službe na terenu.

Novim aparatima zanovili smo i opremu i proširili laboratorijsku dijagnostiku tako da smo olakšali pacijentima, a i lekarima dijagnostiku i ubrzali lečenje naših građana.

Toliko ulaganja u zdravstvenu zaštitu građana naše Opštine nepamti se već deset godina, a i više, što je znak da najodgovorniji ljudi naše države i Ministarstvo zdravlja vode računa o zdravlju građana naše lepe Srbije. Na tome smo im neizmerno zahvalni u ime građana naše Opštine, a posebno u ime radnika naše ustanove kojima je sada lakše da obavljaju svoj posao.” – v.d. direktora dr Vera Radosavljević.