Rukovodstvo Doma zdravlja

V. d. direktora: dr Vera Radosavljević, spec. opšte medicine

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja: 

Načelnik opšte medicine: 

Načelnik hitne medicine: dr Ana Slijepčević, spec. urgentne medicine

Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom: dr Rajka Svirčević, spec. pedijatrije

Načelnik specijalističko-konsultativne i dijagnostične službe: dr Silvija Radovanović Ugarak, spec. radiologije

Načelnik stomatološke službe: dr Masoud Sedehi Momeni, doktor stomatologije

Glavna sestra Doma zdravlja: Minja Čolović, med. sestra – tehničar

Načelnik službe za pravne, ekonomske, finansijske, tehničke i druge poslove:


Organi Doma zdravlja

Upravni odbor:

 • predsednik Upravnog odbora: Milica Ivković;
 • članovi: Snežana Nićin i dr Biljana Petrović.

 

Nadzorni odbor:

 • predsednik: Goran Pekez;
 • članovi: Ivana Grbić i dr Ružica Nedić.

 

Etički odbor:

 

Stručni savet – 7 članova iz svake organizacione jedinice:

 • dr Ana Slijepčević, spec. urgentne medicine – Služba opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći i kućnim lečenjem – odeljenje hitne medicinske pomoći;
 • dr Vasilije Ličanin, spec. pneumoftiziologije – Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i specijalističko konsultativnu delatnost –  odeljenje pneumoftiziološke zaštite;
 • dr Silvija Radovanović Ugarak, spec. radiologije – Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i specijalističko konsultativnu delatnost –  odeljenje radiološke dijagnostike;
 • dr Rajka Svirčević, spec. pedijatrije – Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom – odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece;
 • dr Ružica Nedić, doktor medicine – Služba opšte medicine sa HMP i kućnim lečenjem – odeljenje opšte medicine sa kućnim lečenjem;
 • dr Anamarija Štrbac, spec. preventivne i dečije stomatologije – Služba stomatološke zdravstvene zaštite;
 • Jelena Ninković, dipl. farmaceut – medicinski biohemičar – Služba za laboratorijsku dijagnostiku.

 

Komisija za unapređenje kvaliteta rada:

 • predsednik: Ana Slijepčević;
 • članovi: Silvija Radovanović Ugarak, Biljana Petrović, Anamarija Štrbac i Jelena Ninković.